ควยเท่าแขน ควยเท่าแขนมีอยู่จริงไม่เชื่อดูในคลิบ แม่งเอาแขนเทียบ ขนาดยังไม่แข็งยังเท่านี้แล้วถ้าแข็งหละ เอากัน